Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 april 2018
1.
34808

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Knip) , PVV (Van Strien), SP (Kohler), PvdA (Sent), GroenLinks (Vos) en ChristenUnie (Ester).

Aanvullend zullen eventuele vragen over het uitvoeringsbesluit bij het voorliggende wetsvoorstel - onder voorbehoud van het tijdig aanbieden aan de Kamer door de regering - worden opgenomen in het voorlopig verslag, dat ter vaststelling op dinsdag 10 april wordt geagendeerd.

2.
T02515

Toezegging Fiscale beleidsagenda aanbieden (34.700)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over de fiscale beleidsagenda is geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Van Rij) en ChristenUnie (Ester). Een conceptbrief zal per e-mail aan de commissie worden voorgelegd, waarna fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

3.
T02526

Toezegging Brief over maatregelen belastingontwijking (34.700/34.785)

De fracties van VVD (Van de Ven) en CDA (Van Rij) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over de brief inzake maatregelen tegen belastingontwijking- en ontduiking. De conceptbrief zal per e-mail onder de leden van de commissie worden verspreid; fracties kunnen zich desgewenst aansluiten bij de inhoud van de brief.

4.
T02523

Toezegging Studie aanbieden over benutten van investeringsruimte in de begroting (34.775/34.700)

De commissie besluit toezegging T02523 als voldaan aan te merken en in schriftelijk overleg te treden met de regering naar aanleiding van de brief van 23 maart jl. over het begrotingsbeleid. De leden van de fractie van D66 (Rinnooy Kan) zijn voornemens op 17 april 2018 inbreng te leveren.

5.
34775 IX, E

Toezeggingenrappel

De commissie besluit toezegging T02169 als voldaan te registreren. Toezeggingen T01183, T01870 en T01964 blijven als openstaand geregistreerd staan. De status van toezegging T01528 blijft gehandhaafd als deels voldaan.

6.
COM(2018)146, COM(2018)147, COM(2018)148, C(2018)1650

Nieuwe Commissievoorstellen in het kader van belastingen in de digitale economie

De commissie besluit de publicaties van de Europese Commissie inzake de belastingheffing in de digitale economie, opnieuw te agenderen na ontvangst van de BNC-fiches.

7.
21.501-07, D - Raad voor Economische en Financiële Zaken

verslag Eurogroep en ECOFIN 12 en 13 maart 2018 met betrekking tot o.m. de dossiers E170024 en het Europees Semester 2018

De commissie besluit het verslag van de Eurogroep en Ecofin van 12 en 13 maart voor kennisgeving aan te nemen. Wel zal de griffie - op verzoek van het lid Prast (D66) - nadere informatie aanbieden over het voorstel van de Europese Commissie voor een achtervangmechanisme vanuit een Europees Monetair Fonds (EMF).

8.
21501-20, Q - Europese Raad

Verslag Europese Raad 22 en 23 maart 2018 met betrekking tot o.m. de dossiers E180002 t/m E180006 en het Europees Semester 2018

De commissie besluit het verslag van de Europese Raad van 22 en 23 maart 2018 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren