Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Kabinetsformatie 2017 (34.700)

-
T02526

Toezegging Brief over maatregelen belastingontwijking (34.700/34.785)

De fracties van VVD (Van de Ven) en CDA (Van Rij) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over de brief inzake maatregelen tegen belastingontwijking- en ontduiking. De conceptbrief zal per e-mail onder de leden van de commissie worden verspreid; fracties kunnen zich desgewenst aansluiten bij de inhoud van de brief.

-
T02523

Toezegging Studie aanbieden over benutten van investeringsruimte in de begroting (34.775/34.700)

De commissie besluit toezegging T02523 als voldaan aan te merken en in schriftelijk overleg te treden met de regering naar aanleiding van de brief van 23 maart jl. over het begrotingsbeleid. De leden van de fractie van D66 (Rinnooy Kan) zijn voornemens op 17 april 2018 inbreng te leveren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren