Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (34.808)

-
34808

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Knip) , PVV (Van Strien), SP (Kohler), PvdA (Sent), GroenLinks (Vos) en ChristenUnie (Ester).

Aanvullend zullen eventuele vragen over het uitvoeringsbesluit bij het voorliggende wetsvoorstel - onder voorbehoud van het tijdig aanbieden aan de Kamer door de regering - worden opgenomen in het voorlopig verslag, dat ter vaststelling op dinsdag 10 april wordt geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren