Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 3 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (34.851)

- 34851

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), SP (Gerkens), PvdA (Vlietstra) en ChristenUnie (Bikker).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren