Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 3 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (34.775 VII)

-
Toezeggingenrappel BZK

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

De commissie neemt kennis van het verslag van het schriftelijk overleg met de minister van BZK van 16 maart 2018 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen (34775 VII / 34775 IV, D). Ten aanzien van de daarin genoemde toezeggingen besluit zij als volgt:

T01220: de toezegging staat nog open en de deadline wordt verplaatst naar 15 januari 2019;
T01224: de toezegging staat nog open en de commissie zal de staatssecretaris hierover een brief sturen;
T02321: de toezegging komt elders op de agenda aan de orde;
T02322: de toezegging komt elders op de agenda aan de orde.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman