Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 3 april 2018
1.
34812

Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 17 april 2018 te houden. Tevens verzoekt de commissie in de stemmingsoverzichten van de Tweede Kamer zowel de vóór- als de tegenstemmers te noemen.

2.
34872

Maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Kesteren) en PvdA/GroenLinks (Van Zandbrink/Ganzevoort).

3.
34911

Verlaagd wettelijk collegegeld

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 maart 2018 inzake de invoering verlaagd wettelijk collegegeld (34911, A) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie verzoekt om een ambtelijk fiche met betrekking tot het wetsvoorstel.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman