Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 3 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie (34.812)

- 34812

Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 17 april 2018 te houden. Tevens verzoekt de commissie in de stemmingsoverzichten van de Tweede Kamer zowel de vóór- als de tegenstemmers te noemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman