Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 3 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen (34.872)

-
34872

Maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Kesteren) en PvdA/GroenLinks (Van Zandbrink/Ganzevoort).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman