Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 april 2018




1.
T02240

Toezegging Btw-behandeling (34.117 / 34.320)

De commissie besluit de discussie in de Tweede Kamer te blijven volgen en dit onderwerp op een later moment in een gezamenlijke vergadering met de commissie Financiƫn te agenderen. Toezegging T02240 blijft als deels voldaan geregistreerd staan.

2.
T02342

Toezegging Onderzoek taakafbakening pensioenfondsen en verzekeraars (34.255)

De commissie besluit toezegging T02342 aan te merken als voldaan.

3.
33182, K

Brief van de minister van SZW over de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (33182, K en bijlage)

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van 8 maart 2018 met de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (33182, K en bijlage). Het verloop van de behandeling in de Tweede Kamer kan desgewenst bij de verdere behandeling worden betrokken.

4.
33972, AC

Brief van de minister van SZW met de evaluatie van de Wet aanpassing financieel toetsingskader (33.972, AC en bijlage)

De commissie besluit de inbrengdatum voor schriftelijk overleg over de brief van 8 maart 2018 met de evaluatie van de Wet aanpassing financieel toetsingskader (33972, AC en bijlage) te verplaatsen van 10 april naar 17 april 2018. Het verloop van de behandeling in de Tweede Kamer kan desgewenst bij de verdere behandeling worden betrokken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren