Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34.349)

-
34349

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 april 2018 inzake voorstel van wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34349, D) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman