Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (34.588)

-
34588

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie van 6 april 2018 inzake reactie raadgevend referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (34588, G) besluit de commissie het debat in de Tweede Kamer van vanmiddag af te wachten alvorens te beslissen over het sturen van een reactie aan de regering. De staf wordt gevraagd het ongecorrigeerde stenogram en een conceptbrief te mailen aan de commissie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman