Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 april 2018
1.
Energierekening huishoudens

Brief van de minister van EZK van 21 maart 2018 in reactie op brief van 30 januari 2018 (verslag schriftelijk overleg 34762, F)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van SP (Meijer) en GroenLinks (Vos).

De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen (LNV)

Verslag schriftelijk overleg (34775 XIII, H)

De commissie besluit:
- Toezegging T02194 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019;
- Toezegging T02195 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02199 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2019;
- Toezegging T02366 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2018;
- Toezegging T02427 als openstaand te beschouwen, de deadline te verschuiven naar 1 juli 2018 en de minister per brief te verzoeken de informatie over fiscale afschrijving van de fosfaatrechten ook naar de Eerste Kamer te sturen;
- Toezegging T02428 als openstaand te beschouwen, de deadline te verschuiven naar 1 juli 2018 en de minister per brief te verzoeken de informatie over voermestcontracten ook naar de Eerste Kamer te sturen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer