Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34.295)

-
Halfjaarlijks rappel toezeggingen (LNV)

Verslag schriftelijk overleg (34775 XIII, H)

De commissie besluit:
- Toezegging T02194 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019;
- Toezegging T02195 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02199 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2019;
- Toezegging T02366 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2018;
- Toezegging T02427 als openstaand te beschouwen, de deadline te verschuiven naar 1 juli 2018 en de minister per brief te verzoeken de informatie over fiscale afschrijving van de fosfaatrechten ook naar de Eerste Kamer te sturen;
- Toezegging T02428 als openstaand te beschouwen, de deadline te verschuiven naar 1 juli 2018 en de minister per brief te verzoeken de informatie over voermestcontracten ook naar de Eerste Kamer te sturen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer