Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 10 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten (34.803)

- 34803

Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren