Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 april 2018
1.
34815

Risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
34543

Wet uitvoering antidopingbeleid

De commissie besluit op 15 mei 2018 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

3.
Toezegging T02403 - Onderzoek nabestaanden

Verslag schriftelijk overleg (34775 XVI, F)

Inbreng voor schriftelijk overleg over dit onderwerp wordt geleverd door het lid Oomen-Ruijten (CDA).

4.
Toezegging T02539 - Dwangmaatregelen GGZ-instellingen

Afschrift brief aan Tweede Kamer inzake openbaar maken dwangmaatregelen ggz, 29 maart 2018 (32399 / 25424, J)

De commissie besluit de bespreking van de brief van 29 maart 2018 aan te houden tot een nog nader te bepalen tijdstip.

5.
Mededelingen en informatie

De voorzitter van de commissie meldt dat de Werkgroep uitvoeringstoets voornemens is op 15 mei a.s. een voor alle Kamerleden toegankelijke deskundigenbijeenkomst over de uitvoeringstoets te organiseren.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer