Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Onderzoek nabestaanden (34333, C) (T02403)

- Toezegging T02403 - Onderzoek nabestaanden

Verslag schriftelijk overleg (34775 XVI, F)

Inbreng voor schriftelijk overleg over dit onderwerp wordt geleverd door het lid Oomen-Ruijten (CDA).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer