Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie (34.815)

- 34815

Risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer