Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 17 april 2018
1.
34808

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

De commissie besluit tot de vaststelling van het voorlopig verslag naar aanleiding van het voorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn.

2.
34677

Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3.
T02522

Toezegging Aanbieden beleidsbesluit schenkbelasting en huwelijkse voorwaarden (34.786)

De commissie besluit op 15 mei 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van het op 5 april jl. ontvangen beleidsbesluit schenkbelasting en huwelijkse voorwaarden (34.786,B). De leden van de fractie van de VVD (Van de Ven) en de leden van de fractie van het CDA (Van Rij) zijn voornemens inbreng te leveren. Toezegging T02522 wordt als voldaan beschouwd.

4.
T02523

Toezegging Studie aanbieden over benutten van investeringsruimte in de begroting (34.775/34.700)

De leden van de fractie van D66 (Rinnooy Kan) hebben inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën van 23 maart 2018 (34.775 IX, D). De conceptbrief zal per e-mail onder de leden van de commissie worden verspreid, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

5.
T02525

Toezegging sturen van brief over economische positie ouderen in Nederland (34.775/34.819)

De commissie besluit toezegging T02525 als voldaan te beschouwen en de brief van de minister van Financiën (34.775/34.819, X) van 9 april 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

6.
COM(2018)89, COM(2018)92, COM(2018)93, COM(2018)94, COM(2018)97, COM(2018)99, COM(2018)109, COM(2018)110, COM(2018)113, COM(2018)114

nieuwe voorstellen kapitaalmarktunie

De commissie besluit de Europese voorstellen inzake de kapitaalmarktunie eventueel te betrekken bij het mondeling overleg met de minister van Financiën op 24 april 2018 en de voorstellen na het meireces opnieuw te agenderen.

7.
Behandelschema behandeling pakket Belastingplan 2019 en Algemene financiële beschouwingen

Bespreking van het voorlopige tijdpad voor de behandeling van het pakket Belastingplan 2019 en Afb

De commissie besluit tot een voorlopig behandelschema voor het pakket Belastingplan 2019. Dit betekent dat de commissie het pakket op 20 november 2018 in procedure zal nemen. Voorafgaand daaraan hebben zij graag op maandagavond 19 november 2018 een technische briefing. De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek en de inbreng voor het verslag te houden op respectievelijk dinsdag 27 november en dinsdag 4 december 2018. De commissie stelt voor de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2018 te doen plaatsvinden op dinsdag 11 december 2018. De commissie stelt tevens voor de Algemene financiële beschouwingen dit jaar te houden op dinsdag 20 november 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren