Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 17 april 2018




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2019 (35.027)

-
Behandelschema behandeling pakket Belastingplan 2019 en Algemene financiële beschouwingen

Bespreking van het voorlopige tijdpad voor de behandeling van het pakket Belastingplan 2019 en Afb

De commissie besluit tot een voorlopig behandelschema voor het pakket Belastingplan 2019. Dit betekent dat de commissie het pakket op 20 november 2018 in procedure zal nemen. Voorafgaand daaraan hebben zij graag op maandagavond 19 november 2018 een technische briefing. De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek en de inbreng voor het verslag te houden op respectievelijk dinsdag 27 november en dinsdag 4 december 2018. De commissie stelt voor de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2018 te doen plaatsvinden op dinsdag 11 december 2018. De commissie stelt tevens voor de Algemene financiële beschouwingen dit jaar te houden op dinsdag 20 november 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren