Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 17 april 2018
1. Voorstellen Europese Commissie inzake circulaire economie

De commissies besluiten de Europese voorstellen COM(2018)28, COM(2018)29 en COM(2018)32 in behandeling te nemen. De commissies besluiten tevens op 15 mei 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.
De commissies wensen op die datum ook geïnformeerd te worden over de behandeling van het rapport 'Circulaire Economie-, Energie- en Klimaatbeleid, een verkenning naar de samenhang van deze beleidsterreinen die gericht zijn op het verduurzamen van de economie' (brief met bijlagen, d.d. 4 april 2018, TK 32852 / 33043, 55) in de Tweede Kamer.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer