Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 17 april 2018
1.
34761

Engelstalige rechtspraak internationale handelskamers rechtbank en gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court)

De commissie stelt het voorlopig verslag zoals het geagendeerd staat vast, met dien verstande dat de fractie van VVD zich aansluit bij de vragen van de CDA-fractie en de fracties van SP, PvdA en ChristenUnie zich aansluiten bij zowel de vragen van de VVD-fractie als van de CDA-fractie.

2.
34810

Kwaliteitsfonds notariaat

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

3.
34740

Wet modernisering faillissementsprocedure

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van PvdA (Sent).

4.
34746

Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (Rombouts), SP (Wezel), Strik (GroenLinks) en SGP (Van Dijk).

5.
34775 VI, R

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over het functioneren van het OM in relatie tot de Wet Bopz; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018

De commissie besluit de brief van 9 april 2018 van de minister van Justitie en Veiligheid voor kennisgeving aan te nemen.

6.
34218

Wet continuïteit ondernemingen I

De commissie besluit op 15 mei 2018 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 11 april 2018.

7.
Wijziging van protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden in afwachting van de Nederlandse taalversie van de brief van 26 maart 2018 van de president van het Hof van Justitie van de Europese Unie aan de voorzitter van de Raad van de Europese Unie.

8.
Toegevoegd agendapunt: recente ontwikkelingen programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak

De commissie verzoekt de staf, op voorstel van het lid Ruers (SP), een feitenrelaas op te stellen over de behandeling van het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie rechtspraak) in deze Kamer. Dit relaas wordt op 24 april 2018 in de commissie geagendeerd voor verdere bespreking.

9.
Rondvraag

Het lid Van Bijsterveld (CDA) suggereert het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, dat thans geagendeerd is voor 22 mei 2018, te houden na de door de Hoge Raad, Raad van State en de Raad voor de rechtspraak georganiseerde Trias conferentie van 2 juli 2018. De commissie handhaaft de datum van het beleidsdebat.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren