Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 17 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme (34.746)

-
34746

Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (Rombouts), SP (Wezel), Strik (GroenLinks) en SGP (Van Dijk).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren