Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 17 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Engelstalige rechtspraak internationale handelskamers rechtbank en gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court) (34.761)

-
34761

Engelstalige rechtspraak internationale handelskamers rechtbank en gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court)

De commissie stelt het voorlopig verslag zoals het geagendeerd staat vast, met dien verstande dat de fractie van VVD zich aansluit bij de vragen van de CDA-fractie en de fracties van SP, PvdA en ChristenUnie zich aansluiten bij zowel de vragen van de VVD-fractie als van de CDA-fractie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren