Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 24 april 2018
1.
27.925

Bestrijding internationaal terrorisme

De commissie besluit in nader schriftelijk overleg te treden met de regering. Inbreng wordt morgen geleverd door de fractie van de SP (Van Apeldoorn). De conceptbrief zal nog deze week per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd, waarna aan de regering zal worden verzocht om de antwoorden voorafgaand aan het geplande Mondeling Overleg van 15 mei as. naar de Kamer te sturen. Na beantwoording van de nadere vragen zal door de commissie worden besloten over het al dan niet als afgedaan beschouwen van toezegging T02303.

2.
Uitvoering 'Handel voor Iedereen' Strategie

De commissie besluit het BNC-fiche aangaande deze Europese voorstellen af te wachten alvorens te besluiten over het in behandeling nemen van de voorstellen.

3.
Mondeling Overleg 'Internationale veiligheid' 15 mei 14.30 - 16.30 uur

De commissie besluit nog drie gespreksonderwerpen toe te voegen aan de lijst met onderwerpen die eerder tijdens de vergadering van 3 april werd vastgesteld. De complete lijst met onderwerpen betreft nu:

1. Mensenrechten in het buitenlandbeleid (Stienen, D66)
2. Europese samenwerking op veiligheids- en defensiegebied (Schaper, D66)
3. De inzet van Nederland bij militaire missies (Knapen, CDA)
4. De situatie rondom Venezuela (Lintmeijer, GroenLinks)
5. De situatie rondom Noord-Korea (Lintmeijer, GroenLinks)
6. Verplichtingen in het kader van het NAVO-lidmaatschap (Postema, PvdA)
7. De situatie in het Midden-Oosten, met name Syriƫ (Van Apeldoorn, SP)
8. Internationaal Terrorisme (Van Apeldoorn, SP en Faber, PVV)

4.
Terugkoppeling gesprek met Secretaris-Generaal NAVO

De leden Lokin-Sassen (CDA) en Schaper (D66) geven een korte mondelinge terugkoppeling van de bijeenkomst met de Secretaris-Generaal van de NAVO, de heer Stoltenberg, op 19 april jl.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk