Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 24 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Bestrijding internationaal terrorisme (27.925)

-
27.925

Bestrijding internationaal terrorisme

De commissie besluit in nader schriftelijk overleg te treden met de regering. Inbreng wordt morgen geleverd door de fractie van de SP (Van Apeldoorn). De conceptbrief zal nog deze week per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd, waarna aan de regering zal worden verzocht om de antwoorden voorafgaand aan het geplande Mondeling Overleg van 15 mei as. naar de Kamer te sturen. Na beantwoording van de nadere vragen zal door de commissie worden besloten over het al dan niet als afgedaan beschouwen van toezegging T02303.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk