Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34.349)

-
Rondvraag

Het lid Van Hattem (PVV) vraagt of de nadere memorie van antwoord bij wetsvoorstel 34349 (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding) al is ontvangen. Dat blijkt niet het geval te zijn.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman