Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (34.588)

-
Wiv2017

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 april 2018 in reactie op de brief vanuit de commissie van 12 april 2018 (34588, H) besluit de commissie om uiterlijk om 18:00 uur vandaag een conceptbrief te laten circuleren onder de leden, met een reactietermijn tot morgenochtend 25 april 2018, 9:00 uur. Inbreng wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem), SP (Köhler), GroenLinks (Strik), PvdD (Koffeman) en 50PLUS (Nagel).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman