Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 24 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34.295)

-
Toezegging T02427 - Informeren Kamer over de fiscale afschrijving van de fosfaatrechten

Verslag schriftelijk overleg (34532 / 34295, F)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 20 april 2018 (34532 / 34295, F) voor kennisneming aan te nemen en toezegging T02427 als voldaan te beschouwen.

-
Toezegging T02428 - Informeren Kamer over duidelijkheid rondom voermestcontracten

Verslag schriftelijk overleg (34532 / 34295, G)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV (34532 / 34295, G) van 20 april 2018 voor kennisneming aan te nemen en toezegging T02428 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer