Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering Commissies Financiën (FIN), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Europese Zaken (EUZA) van 24 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Kabinetsformatie 2017 (34.700)

-
Voorbespreking mondeling overleg met de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken en Klimaat

25087

De leden van de commissies Financiën, EZK/LNV en Europese Zaken bespreken kort het mondeling overleg met de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken en Klimaat van heden middag. Zij verzoeken de griffie om na het mondeling overleg een brief op te stellen aan de staatssecretaris van Financiën over het niet tijdig beantwoorden van de vragen van de Eerste Kamer over de fiscale beleidsagenda (EK 34785/25087,F) en de aanpak belastingontwijking en belastingontduiking (EK 34785/32140, G). Tevens besluiten zij na het meireces alsnog met de staatssecretaris in overleg te treden over de fiscale onderwerpen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren