Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 24 april 2018
1.
Planning stelselherziening omgevingsrecht en taakverdeling bewindspersonen BZK en IenW

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 maart 2018 (33118, AF)

De commissie besluit een commissiebrief te sturen naar aanleiding van de brief van de minister van BZK. Deze brief wordt ter vaststelling geagendeerd op 15 mei 2018.

2.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit om af te zien van het verzochte ambtelijk fiche met betrekking tot het wetsvoorstel Experimenteerwet zelfrijdende auto's (34838), omdat het wetsvoorstel in de Tweede Kamer als hamerstuk wordt afgedaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer