Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 24 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (34.235 (R2053))

-
34235 (R2053)

Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 15 mei 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren