Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 24 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (33.168)

-
Mededelingen en informatie

De commissie stelt voor schriftelijk te informeren naar de stand van zaken van de wetsvoorstellen 33168 (Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg) en 34522 (Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer