Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 15 mei 2018
1.
34764

Invoering dienstplicht voor vrouwen

De commissie besluit de datum voor het leveren van inbreng voor nader voorlopig verslag met één week te verplaatsen naar dinsdag 22 mei 2018.

2.
27925

Bestrijding internationaal terrorisme

De commissie besluit de brief van de regering van 8 mei jl. met daarin de reactie op de nadere schriftelijke vragen ten aanzien van de artikel 100-brief inzake de Nederlandse bijdrage in de strijd tegen ISIS voor kennisgeving aan te nemen. Tevens besluit de commissie om toezegging T02303 als voldaan te beschouwen.

3.
Terugkoppeling Rose Roth seminar in Georgië

De commissie besluit om dit agendapunt door te schuiven naar de vergadering van 22 mei 2018.

4.
Terugkoppeling gesprek met Bondspresident Steinmeier

De commissie besluit om dit agendapunt door te schuiven naar de vergadering van 22 mei 2018.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk