Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 15 mei 2018




1.
12 gemeentelijke herindelingen

Samenvoeging gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van Winsum; Samenvoeging gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout; Samenvoeging gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en grenswijziging provincies Utrecht en Zuid-Holland; Samenvoeging gemeenten Giessenlanden en Molenwaard; Samenvoeging gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer; Samenvoeging gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer; Samenvoeging gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum; Samenvoeging gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen; Samenvoeging gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem; Samenvoeging gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen; Samenvoeging gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland; Samenvoeging gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek inzake alle 12 wetsvoorstellen op 5 juni 2018 te houden.

2.
34854

Intrekking van de Wet raadgevend referendum

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 22 mei 2018. Het lid Schalk (SGP) merkt op dat er geen sprake moet zijn van een 'wedloop' tussen dit wetsvoorstel en de procedure van het inzamelen van ondersteuningsverklaringen voor een referendum over de Wet actief donorregistratiesysteem (33506).

3.
34349

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

De commissie brengt eindverslag uit. Zij stelt voor het wetsvoorstel op 12 juni 2018 plenair te behandelen.

4.
34588

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 april 2018 inzake inwerkingtreding Wiv 2017 (34588, J) besluit de commissie op 29 mei 2018 gelegenheid te geven voor inbreng voor nader schriftelijk overleg.

5.
34588

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 april 2018 inzake diverse toezeggingen en moties Wiv 2017 (34588, I) aan te houden totdat duidelijk is wat de Tweede Kamer met deze brief doet of heeft gedaan.

6.
34453, H

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 april 2018 inzake uitstel brief wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, H) wordt voor kennisgeving aangenomen.

7.
Toezegging T02231

Toezegging Melding van een niet-onderzoek (33.258 / 34.105); Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over wettelijke benadelingsbescherming van personen die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verrichten of hebben verricht; Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein Wet Huis voor klokkenluiders

De commissie sluit zich aan bij de inbreng van het lid Bikker (ChristenUnie) als reactie op de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 april 2018 inzake aanbieding reactie op rapport Ruys inzake Huis voor Klokkenluiders (33258/34105, Q) .


De griffier van de commissie,
Fred Bergman