Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 15 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34.349)

-
34349

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

De commissie brengt eindverslag uit. Zij stelt voor het wetsvoorstel op 12 juni 2018 plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman