Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 15 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)

-
34453, H

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 april 2018 inzake uitstel brief wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, H) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman