Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 15 mei 2018
1.
Evaluatie Tarievenwet Commissie m.e.r.

Brief van de minister van I&W van 13 april 2018 in reactie op de brief van 19 maart 2018 (verslag schriftelijk overleg (29383, N)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PvdA (Verheijen) en GroenLinks (Vos). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2.
Planning stelselherziening omgevingsrecht

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 maart 2018 (33118, AF)

De commissie stelt de geagendeerde conceptbrief, in reactie op de brief van de minister van BZK, vast en besluit deze aldus te verzenden.

3.
Evaluatie wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 26 april 2018 (29383, O)

De commissie besluit op 12 juni 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

4.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen (34838) - dat heden op de termijnbrief staat - voor procedure te agenderen op 22 mei 2018.

5.
Rondvraag

Het lid Verheijen (PvdA) verzoekt het verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) (TK 32127, 227) ter informatie aan de commissieagenda IWO van 22 mei 2018 te koppelen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer