Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (34.218)

-
34 218

Wet continuïteit ondernemingen I

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Wezel). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren