Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2016 (34.300)

-
Toezegging T02494 / motie-Kox c.s. (34775, D)

Armoede bij kinderen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Rombouts), SP (Don), ChristenUnie (Ester).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren