Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 15 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (33.841)

-
Klachtenregimes Wkkgz en Wmo 2015

Verslag schriftelijk overleg (32402 / 33841, X)

De commissie neemt de brief van 24 april jl. in reactie op de brief van 5 april 2018 (32402 / 33841, X) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer