Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 15 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (34.775 VII)

-
Toezegging T01932 - Periodieke informatie wetten sociaal domein

Brief van de minister BZK, mede namens de minister van VWS, van 9 mei 2018 in reactie op de brieven van 31 januari en 3 maart 2018 (vso 34755 VII /34880, E)

De commissie overweegt in het najaar een beleidsdebat te houden over de (VWS-) wetten sociaal domein. Dit onderwerp zal op 22 mei 2018 ter bespreking worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer