Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toezending conceptversie richtlijn (22.112 / 31.544, CK) (T01237)

-
T01237

Toezegging Toezending conceptversie richtlijn (22.112 / 31.544, CK)

De brief van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 17 mei 2018 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen, voor zover betrekking hebbend op toezegging T01237 wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T01237 blijft open staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman