Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 22 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bescherming bedrijfsgeheimen (34.821)

-
34821

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Van Zandbrink) en de ChristenUnie (Ester). De fracties van CDA en GroenLinks sluiten zich aan bij de inbreng van de PvdA-fractie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer