Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 22 mei 2018
1.
34838

Experimenteerwet zelfrijdende auto’s

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 29 mei 2018.

2.
Derde Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP 3)

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 14 mei 2018 in reactie op de brief van 9 april 2018 (verslag van een nader schriftelijk overleg 30872, D)

De commissie besluit de brief van 14 mei 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

3.
Frauduleuze afvalverwerkingsbedrijven

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 16 mei 2018 (34775 XII, E)

De commissie besluit de brief van 16 mei 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit - op verzoek van het lid Verheijen (PvdA) - het verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) (TK 32127, 227), dat heden ter informatie aan de commissieagenda IWO was gekoppeld, naar een volgende commissievergadering door te schuiven, in afwachting van de behandeling van het verslag van het schriftelijk overleg in de Tweede Kamer die op 24 mei 2018 zal plaatsvinden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer