Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 22 mei 2018
1.
34629

Verbeteringen werking Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en van het tuchtrecht

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 5 juni 2018.

2.
Thema- / beleidsdebat VWS-wetgeving sociaal domein

Op verzoek van de commissie zal door enkele leden een voorstel worden uitgewerkt; dit voorstel wordt op 5 juni 2018 ter bespreking aan de commissie voorgelegd.

3.
Besluit privatisering Intravacc

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 2 mei 2018 (34951, A / 1)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van D66 (Prast). De conceptbrief wordt 29 mei 2018 ter bespreking geagendeerd.

4.
Mededelingen en informatie

Er is schriftelijk geïnformeerd naar de stand van zaken van de wetsvoorstellen 33168 (Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg) en 34522 (Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer