Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 22 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32.402)

-
Thema- / beleidsdebat VWS-wetgeving sociaal domein

Op verzoek van de commissie zal door enkele leden een voorstel worden uitgewerkt; dit voorstel wordt op 5 juni 2018 ter bespreking aan de commissie voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer