Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 22 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Leijten, Slootweg en Ploumen Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (34.522)

- Mededelingen en informatie

Er is schriftelijk geïnformeerd naar de stand van zaken van de wetsvoorstellen 33168 (Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg) en 34522 (Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer