Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 22 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Oprichting Intravacc B.V. (34.951)

-
Besluit privatisering Intravacc

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 2 mei 2018 (34951, A / 1)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van D66 (Prast). De conceptbrief wordt 29 mei 2018 ter bespreking geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer