Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 29 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (34.588)

-
34588

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de inwerkingtreding van de Wiv 2017 (EK 34.588, J) wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Lintmeijer) en PvdD (Koffeman).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman