Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 29 mei 2018
1.
34.808

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

De leden van de fracties van PVV (Van Strien), D66 (Prast) en SP (Köhler) leveren inbreng ten behoeve van het nader voorlopig verslag.

2.
T02542

Toezegging Het nader informeren van de Kamer over de lopende rekening en handelsbalans van Nederland, alsmede over de saldi op de lopende rekening en de handelsbalans van enkele Zuid-Europese landen (CXXV)

De commissie besluit het agendapunt - op verzoek van het lid Vos (GroenLinks) - een week aan te houden, tot de vergadering van dinsdag 5 juni 2018.

3.
Voorbespreking mondeling overleg 5 juni 2018

De commissie stelt de agenda voor het mondeling overleg met de staatssecretaris van Financiën op 5 juni 2018, vast. De leden van de SGP-fractie (Schalk) kondigen ter aanvulling op de agenda aan een enkele vraag te zullen stellen over het CPB-rapport 'Eenverdieners onder druk'.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren